JungfrunDu har en förmåga som få andra att smälta erfarenheter och upplysningar kan du bli till något av en allvetare som har svar på det mesta omgivningen kan tänkas fråga dig om. Du är villig att satsa både tid och energi på att gräva fram fakta i komplicerade frågeställningar och du visar stor uppslagsrikedom när det gäller att improvisera med existerande metoder. Detta gör dig till en värdefull rådgivare inom vilket företag som helst.

Du trivs med att fördjupa dig i detaljer och du har ett utpräglat ordningssinne - därför har du alla förutsättningar att bli en mycket duktig administratör, i synnerhet som du aldrig låter dig avskräckas när det behövs ta ansvar. Du trivs med att arbeta hårt och det kan göra dig mycket uppskattad inom något serviceyrke.

Som regel är du nästan alltid frisk och ägnar en bestämd del av din tid åt att hålla kroppen i trim med motion. Ordning och flit är nyckeln till din framgång både i arbetet och i privatlivet. Du tror på värdet av att låta var sak ha sin plats, så att allt lätt låter sig överblickas. Din förmåga att i minnet lagra upplysningar om mer udda ting, kunskap som du just då kanske inte har användning för, för att sedan kunna ta fram dem i ett senare sammanhang, brukar göra stort intryck på vännerna.

Du är pålitlig och uppriktig, men du gör inte mycket väsen av dig och är inte direkt talträngd. Ofta odlar jungfrur kulturella intressen, lyssnar mycket på musik, är intresserade av konst och läser kanske mer böcker än många andra. Du kan se yngre ut än dina år, för det är sällan man med bara blicken kan avgöra en jungfrus ålder.

Det finns risk för att du med din starka lidelse för ordning och reda kan gå för långt i det avseendet och försöker påtvinga dina allra närmaste en massa regler och förordningar som de inte är så förtjusta i att följa. Människor som aldrig besvärar sig med alltför mycket rotande i detaljer kan bli riktigt irriterade på dig. Och själv kan du bli förvirrad och rentav smått arg när det visar sig att den sortens personer oftast ändå blir klara med sina arbetsuppgifter i tid, trots att de alltså inte besitter ditt förträffliga ordningssinne. Här ger du prov på en självbelåtenhet som kanske inte är så beundransvärd.

EKONOMI: Jungfrur brukar i regel vara ganska förtjusta i materiella ting men har inte alltid så lätt att skaffa sig dem. Endast genom hårt arbete och idogt sparande lyckas jungfrur få ihop till de saker de önskar sig. Detta är mera kännetecknande för jungfrur födda under de första tio dagarna i tecknet än för övriga jungfrur. Det beror på inflytandet från solen som är härskarplanet över ditt femte solhus. De som är födda någon av de därnäst följande tio dagarna har det ofta lika svårt att tjäna de verkligt stora pengarna och detta beror på att Saturnus inflytande är lika starkt i deras horoskop. Förhållandena är helt annorlunda för jungfrur födda under någon av de tio sista dagarna i tecknet eftersom dessa fått mera av Oxens egenskaper som brukar dra till sig pengar. Eftersom du hela tiden är starkt påverkad av den miljö du vistas i är det viktigt för dig att söka dig till en sådan miljö att dina talanger får bästa jordmånen att blomma - först under de förutsättningarna kan du verkligen tjäna så mycket pengar du vill.

KÄRLEK: Då dina känslor är så starkt Saturnus-orienterade kan det många gånger vara svårt för dig att öppet visa dina känslor. Som regel föredrar du att dölja dina känslor framför att visa dem. Din romantiska natur tilltalas mer av mental stimulans än av fysiska manifestationer. Detta gäller särskilt de Jungfrur som är födda i andra halvan av tecknet, i vars horoskop Saturnus inflytande är starkare. De egenskaper av tilgivenhet som inspireras av Venus är ofta mer uttalade hos Jungfrur födda under tecknets sista tio dagar. Det finns en viss risk för att den utpräglat praktiska sidan av din natur kan komma att dominera ditt kärleksliv - du kan komma att se alla du möter med så torra ögon att du kanske bestämmer dig för att inte gifta dig alls. Äktenskap är egentligen inget naturligt tillstånd för jungfrun, men det är ändå förvånande hur många som ändå bemästrar dess samarbete och de är nästan alltid sina familjer mycket hängivna.

HÄLSA: Jungfrun härskar över tarmsystemet, medan nerverna står under Merkurius kontroll, din härskarplanet. Som ett resultat av detta är det vad du äter och vilken mental attityd du intar till omvärlden som blir avgörande för din hälsa. En väl balanserad, näringsriktig kost är kanske viktigare för dig än för många andra. Uteslut allt vad socker och alltför stärkelserik mat heter och se till att du motionerar regelbundet. Då Vattumannen berör spetsen av ditt sjätte solhus kan du i medelåldern komma att lida av viss kalkbrist. Alltför stor konsumtion av mjölk kan också göra jungfrur utsatta för risken att drabbas av gikt. Förutom att du äter riktigt är det nödvändigt för dig att göra dig fri från bekymmer och känslor av stark irritation, i synnerhet vid måltiderna. Nervspänningar kan störa matsmältningsprocessen och med tiden ge ett magsår. Det vore idealiskt om du regelbundet kunde ägna dig åt någon idrottsutövning.