KräftanAlldeles som månen, härskare över ditt stjärntecken, ändrar sitt ansikte för varje natt, är du en person med snabbt skiftande humör. Ibland är du närmast överdrivet känslig, blyg och timid och ibland raka motsatsen, utåtriktad och färdig att ta hela världen i famn. Du kan dränka dig i djup depression och dina farhågor är vanligen en vag känsla av namnlösa faror som lurar i skuggorna. En barsk blick eller ett grovt tonläge kan räcka för att såra dina ömtåliga känslor. När du är sårad försvinner du in i en förebrående tystnad. Men du kommer över det och blir ditt eget trevliga, mjuka och förstående jag när månen ändrar sig.

Mest utmärkande för dig är din djupa förankring i hemmet och familjen, du håller styvt på traditionerna och tycker om att ha det bekvämt, en önskan som fäller utslaget i kanske alltför många valsituationer för din del. Du älskar ditt hem med en respekt som gränsar till vördnad. Det är där du leker, lever, älskar, drömmer och känner dig trygg.

Du besitter en häpnadsväckande stor förmåga att absorbera intryck och idéer som kommer till dig utifrån och att omvandla dessa så att du drar mesta möjliga nytta av dem. Den här egenskapen är särskilt utpräglad hos dig som råkar vara född under sjärntecknets tio första dagar. Är du född under de sista tio dagarna i tecknet äger du ovanligt stor förmåga att själv styra ditt öde och visar också prov på större beslutsamhet när det gäller att förse dig av detta livets goda.

Aggresiva marsimpulser kan sänka din mottaglighet för stämningar och göra dig mindre drömmande, samtidigt som den ökar din förmåga att hävda dig, att slå dig fram i alla former av tävlan. För alla kräftor är medkänsla, vänlighet och omtanke om andra utmärkande drag.

Eftersom månen utövar ett så starkt inflytande på ditt känsloliv, är det mer troligt att du många gånger i livet kommer att plågas av obeslutsamhet i avgörande lägen - du får helt enkelt svårt att veta vad du verkligen vill och kan också komma att sakna en realistisk uppfattning om dina egna förtjänster och svagheter som gör det svårt för dig vid valet av yrke och fortsätter att försvåra och komplicera tillvaron för dig i alla situationer då du tvingas att göra en bedömning av för- och nackdelar. Med åren lär du dig förhoppningsvis att även om du är i besittning av avundsvärt känselspröt när det gäller stämningar och för vad andra människor går för, räcker inte detta som underlag för förnuftiga beslut. Andra fakta måste med i bilden för att ekvationen ska bli fullständig. Fatta därför inte beslut med ledning av känslorna utan lita mer på vad ditt förnuft och vad kalla sakskäl säger dig. En sådan övervikt för sakligheten i dina bedömningar inför ett beslut kan komma att innebära skillnaden mellan misslyckande och framgång.

EKONOMI: Eftersom Lejonet utövar ett ganska stort inflytande på det solhus som styr din ekonomi, blir solen en viktig faktor i din ekonomi. Detta är ett inflytande som du inte bör göra något för att dämpa eftersom det innebär den fasthet som måste till när det gäller pengar. Så är också kräftor genomgående tryggt pålitliga ifråga om ekonomiska angelägenheter och lever aldrig över sina tillgångar. De flesta kräftor inrättar lugnt sitt liv efter den lön de har och följer en noggrant uppgjord budget. Ofta brukar de spara regelbundet och när det längre fram blir aktuellt att investera sparslanten på bästa sätt brukar de aldrig ha för bråttom utan kommer nästan alltid fram till en vettig lösning.

KÄRLEK: Din naturliga inställning till kärleken är den traditionella, eller man skulle rentav kunna säga sentimentala. Sällan rusar kräftor i väg och gifter sig hastigt, utan tror mer på värdet av lagom långa förlovningar under vilka de hinner lära känna sin eventuella livskamrat väl - och först när de känner att de kan satsa allt för ett livslångt äktenskap gifter de sig. Men trots din stillsamma natur kan du minsann känna lidelsens heta flammor inom dig och äger förvånansvärda talanger för passionerade kärlekskonster när lågan väl är tänd. När de aggresssiva Mars-Skorpion egenskaperna i ditt femte solhus blir tillräckligt väckta, kan de med häftighet bryta igenom kräftans mera passiva natur - och då blir du mera aktivt uppsökande i din jakt efter lämplig partner. Eftersom valet av äktenskapspartner är det viktigaste val du gör i livet är det klokast ifall du inte har för bråttom och att du innan du gifter dig verkligen har övertygat dig om att du har hittat någon som du vill hålla ihop med livet ut.

HÄLSA: Om du bara kunde eliminera emotionell stress, oro och spänningstillstånd ur ditt dagliga liv, skulle du till nittio procent undanröja alla risker för sjukdomar. Det är nämligen just stressfaktorerna som utgör det största hotet mot hälsan för alla kräftor. Du kan förstås med enkla medel göra mycket för att minska dessa stressfaktorer i vardagslivet, till exempel genom att undvika att under middagen ta upp ämnen som du vet är känsliga och kan ge upphov till gräl. Med god planering av din dag kan du minska ner på det ständiga jäktande som plågar de flesta nutidsmänniskor. Även om du inte kan skydda dig mot all stress ska du märka att man kan minska trycket mer än man först tror om man bara medvetet går in för att göra det. Bröstet, diafragman, lungorna och övre flikarna av levern lyder under Kräftan och just därför är dessa kroppsdelar särskilt utsatta för sjukdomar.