OxenEn Oxe kan man alltid känna igen på en stark och tystlåten attityd. Du är självständig och företagssam; tålmodigt inväntar du den stund då dina planer har mognat. Du är en stabil människa, lugn, säker och idogt arbetssam. Dina mest framträdande egenskaper är flit och uthållighet.

Ofta sätter du upp höga mål för dig själv och satsar all din kraft på att nå dem. Beslutsamt fullföljer du uppgjorda planer och låter dig sällan förledas att avvika från dem.

Somliga Oxar blir utpräglade materialister och tänker bara på pengar. Inte så att Oxar går hänsynslösare fram för egen vinnings skull än personer födda i andra tecken, men du sätter större värde på pengar och på vad som kan köpas för pengar än många andra.

Men du har ett generöst hjärta och stora vidöppna fickor för verkliga vänner med verkliga behov. Du är en hemkär person, det finns knappast en Oxe som inte älskar att ha det gott under sitt eget tak och sträcka ut sig i bekväma, välbekanta omgivningar. Ditt hem är din borg. Du älskar att laga mat och att äta den. Du föredrar att underhålla gäster i sina hem framför att göra sig besvär med att gå på besök.

Nästan utan undantag är Oxar mycket lojala människor, lojala mot sina vänner, principfasta, trogna och ärliga i både affärer och äktenskap. Du är rätt konservativ till din läggning, håller på det gamla och invanda och drar dig för att pröva det nya och osäkra. Du har lätt för att vinna vänner och göra dig gällande i sällskapslivet. Som affärsman når du framgång därför att människor instinktivt känner att de kan lita på dig och därför att du glatt och villigt offrar så många arbetstimmar som behövs för att ett projekt ska lyckas utan att räkna dem så noga.

Inte sällan är oxar konstnärligt begåvade, och om inte annat så yttrar det sig i en förmåga att förstå och njuta av konst, musik och litteratur, eller att uppskatta långa strövtåg i naturen.

Till svagheterna hör Oxens uttalade motvilja mot att vidta förändringar, hur välmotiverade dessa än är. Din förkärlek för att följa en viss invand rutin trots att den med tiden kommit att bli onödigt tidsödande eller direkt felaktig, kan i vissa fall te sig obegriplig för andra. Själv förklarar du, om man riktigt klämmer dig på pulsen om det här, att du finner en viss trygghet i det invanda. Men eftersom livet självt förutsätter ständig förändring inser du nog själv vid närmare eftertanke att allt inte kan förbli vid det gamla i all oändlighet. Lär du dig inte att tänka om på den här punkten oftare än vad du kanske gör nu, kan det leda till att du begår svåra misstag - i varje fall alldeles säkert till ett onödigt slöseri med tid.

EKONOMI: Alla Oxar besitter en medfödd förmåga att tjäna bra med pengar och skaffa sig mycket av detta livets goda. Eftersom Merkurius gör sitt inflytande kännbart i ditt andra solhus, det som styr din ekonomi, så är effekten stadigvarande och sviker dig aldrig. Följdaktligen har ingen fullt så lätt som du att se möjligheterna till att göra ett förmånligt köp eller en lönande försäljning. Då Merkurius aldrig avlägsnar sig långt från Solen är detta en aspekt som påverkar nästan alla Oxar. Den skärper din förmåga att se möjligheter, där andra endast ser svårigheter och ökar din inutitiva förmåga, din känsla för när ett pris är det rätta - och detta gäller både när du säljer eller köper. Välj gärna att arbeta inom ett yrke där du dagligen handskas med pengar. Många Oxar finner glädje i ett regelbundet sparande som gör det möjligt för dem att slå till när chansen till ett förmånligt köp dyker upp.

KÄRLEK: I kärleken ser du inte bara utsikter till en mer eller mindre lång serie ytliga kärleksäventyr utan för dig är kärleken fastmer livets mening och mål. Kännetecknande för alla Oxar är också deras ständiga önskan att ta i och smeka de som de älskar. I grund och botten är din uppfattning om kärleken mycket romantisk och du gifter dig inte förrän du känner att ditt äktenskap har stora utsikter att vara livet ut. I kärlek viker också ditt sinne för det materiella, för du sneglar aldrig efter ekonomiska fördelar när du väljer livskamrat utan följer ditt hjärta. I äkenskapet är du obrottsligt trogen och väntar detsamma av din partner - du skulle ta mycket hårt vid dig om det kom fram eller om du misstänkte att din äktenskapspartner hade begått något snedsprång.

HÄLSA: Den del av kroppen som styrs av ditt soltecken är också den som är mest utsatt för sjukdomar och olyckshändelser. Samma krafter som skänkt dig överlägset fin hörsel, känsliga smaklökar och behaglig röst, skapar också extra stor känslighet för dessa områden. Som ett resultat av detta är din hals särskilt utsatt för infektioner och olyckshändelser. En näringsriktig kost är viktig för alla Oxar och särskilt för unga Oxar som ännu inte är riktigt färdigvuxna. Bortse inte från det faktum att regelbunden kontakt med ett för stort antal människor i begränsade utrymmen markant ökar risken för alla infektionssjukdomar. Tänk på vad du äter så att du inte stoppar i dig för fet mat. Särskilt medelålders Oxar har en tendens att lägga på hullet mer än vad som är hälsosamt för dem.