SkorpionenAv alla de utmärkta egenskaper som skorpioner besitter är din uppslagsrikedom och handlingkraft de mest typiska. Alla i din omgivning är medvetna om att du är en intelligent reflekterande människa, att du är både djupt tänkande och fyndig och att du har ett stort intresse för alla ämnen och sysselsättningar av vetenskaplig art.

Skorpionen är dessutom djupt intresserad av religion, intensivt nyfiken på alla faser av livet och döden, passionerat sysselsatt med sex och våldsamt inspirerad att reformera. Men också hjältemodig, hängiven sin familj och ömt beskyddande mot barn och svagare själar.

Det är under din värdighet att smickra. När du säger något trevligt är uppriktigt menat. Du glömmer aldrig en gåva eller en vänlighet och sådant belönar du rikligt. Omvänt glömmer Skorpionen heller aldrig en orätt, men reagerar på lite olika sätt. Skorpionen kan till exempel ligga vaken om nätterna och fundera över sin hämnd.

Du är mycket bestämd ifråga om vad du gillar och ogillar. När situationen så kräver griper du med tillförsikt an de svåraste arbetsuppgifter, och när du väl lovat att klara av en sak jobbar du också ihärdigt med den till dess du fått den färdig till egen och andras belåtenhet.

Om du är född under den andra tiodagarsperioden i skorpionen kan du vara mera hemlighetsfull beträffande ditt privatliv och mera avundsjuk också gentemot vänner och dina nära och kära.

Dina känslor är extra djupa och starka om du är född någon av de sista tio dagarna i stjärntecknet. Det är mer troligt att du förtiger vad du innerst inne känner om vissa saker också för dina närmaste. Som regel är du mer defensivt lagd än andra i ditt tecken, ibland mera uppfylld av äganderätt, speciellt ifråga om saker som rör hemmet. I likhet med de flesta andra skorpioner kommer du att bo vid havet under någon tid av ditt liv.

Dina beskyddar instinkter är mycket starka när det gäller den egna familjen och du kan arbeta hårt och hur länge som helst för deras välfärd. När vissa grundläggande egenskaper i skorpionens väsen blir för extremt uttalade kan det bli mycket svårt för dina vänner att förstå varför du handlar som du gör. I någon mån är du uppfylld av motsatser för medan du å ena sidan ofta kan ge prov på en litet löjlig snålhet kan du vid andra tillfällen tvärtom vara överdådigt slösaktig och då oftast ifåga om utpräglad lyxkonsumtion. När båda dessa sidor hos dig exponeras samtidigt kan dina bekanta känna sig frusterade. Var din födelsesol starkt påverkad kan det bli särskilt svårt för dig att arbeta bort dessa fel.

En önskan att riva ner allt omkring sig för att bygga upp på nytt igen är kännetecknande för denna brist på mognad hos vuxna. Det är ganska typiskt för skorpioner att de ogillar noggrann planering och i sämsta fall slutar det många gånger vid lama ansatser och önskedrömmar, när de med litet bättre planering mycket väl kunnat förverkliga sina mål.

EKONOMI: Jupiter härskar över ditt andra solhus, det som styr din ekonomi, och planeten kan inge dig en stark kärlek till det materiella, fylla dig med en ägandets glädje som gör att du med liv och lust går in för att skaffa dig ägodelar. Planetens position i ditt horoskop visar hur stora talanger du har för att tjäna pengar. När den passerar genom andra vattentecken står blir det lätt för dig att tjäna pengar.

Yrken som du har stora utsikter att trivas med är vetenskapsman, läkare, kemist, eller tekniker. Många skorpioner finner sig också väl tillrätta med ett hantverksyrke som de lätt uppnår stor skicklighet i.

KÄRLEK: Om du låter dig i det närmaste helt styras av dina känslor i kärlek blir du ett Neptunus barn, och föremål för många häftiga svängningar i humöret. Uppfylld av så starka och snabbt skiftande känslor är det lätt hänt att du grips av äganderätt gentemot den du älskar, något som snabbt nog kan slå över i förtärande svartsjuka, något som i sin tur kan få den du älskar att skrämd dra sig undan. Det finns också skorpioner som försjunker i dagdrömmar och går och väntar på att prinsen eller prinssessan ska komma in i deras liv och med sin blotta närvaro förändra allt. Romantiska fantasier av det här slaget beror på ett starkt inflytande från den illusionsskapande Neptunus och låter du dig infångas av dess spindelnät blir det praktiskt taget omöjligt för dig att finna lyckan. När du är mer mottaglig för Neputuns inflytande blir ditt omdöme däremot mera realistiskt på kärlekens område.

HÄLSA: Nästan alla skorpioner kan glädja sig åt en robust hälsa, särskilt de som vet att äta en näringsrik kost och ser till att de skaffar sig den regelbundna motion de behöver. Men även om det är viktigt vad den vuxne skorpionen äter är det tio gånger viktigare vad barnet i skorpionen äter. De flesta brister och sjukdomar senare i livet kan bero på vad en person fått för kost under de första viktiga sju åren i sitt liv. Mars härskar över muskelsystemet och fortplantningsorganen. Dessa kroppsorgan kan därför vara extra ömtåliga och utsatta för sjukdomar och olyckshändelser.