TvillingarnaEftersom du är mycket mångsidig, begåvad och studieflitig kan du nå nästan hur långt som helst och är speciellt efterfrågad i affärsvärlden på grund av din eminenta förmåga att skickligt kunna klara mer än en arbetsuppgift åt gången.

En fantastisk nyfikenhet och aptit på livet håller dig ständigt igång och får dig att ivrigt samla intryck, kunskaper och insikter från alla områden du kommer i beröring med på din väg genom livet. Du har ett ovanligt rörligt intellekt och trivs bäst när du får glänsa med att snabbt lösa problem som andra tidigare har gått bet på.

Eftersom Tvillingarna härskar över armarna och händerna, har solen gjort dessa kroppsdelar extra känsliga och gjort dig anmärkningsvärt flink och händig. Den här förmågan har du stor glädje av så väl när du utövar konstnärlig verksamhet som i mera praktiskt betonat vardagsarbete.

Tvillingar är ivriga, visar en omedelbar sympatisk vänlighet och ovanligt snabba men behagfulla rörelser. Det är alltid ett misstag att utmana en tvillings intelligens och talförmåga, för tvillingen kan prata sig in i och ut ur situationer med den största lätthet. Nästan säkert är du den intelligentaste, bäst utbildade och populärare medlemmen av din familj. Av tvillingens egenskaper framgår också ganska klart att Merkurius härskar över ditt tecken.

En av nackdelarna med att ha så lätt för att lära som du, är att just detta rastlösa verksamhetsbehov kan driva dig ständigt vidare så att du aldrig ger dig tid med att lära något ordentligt och hoppar från yrke till yrke utan att vinna någon riktig framgång på något verksamhetsfält, sådant tar ju alltid sin tid. Du kan undvika att bli en hoppjerka genom att från första början sikta in dig på ett yrke där dina tvillingegenskaper bäst kommer till sin rätt. Börja tidigt och ta god tid på dig med att tänka ut vad du vill ägna dig åt här i livet. När du gjort klart för dig vilket yrke du vill göra till din livsuppgift bör du rådfråga någon annan tvilling som länge utövat just detta yrke - han eller hon har många råd och matnyttiga tips att ge dig. Men håll i minnet att personer som är födda under ett annat stjärntecken reagerar helt annorlunda på det mesta, därför har du bara glädje av att höra åsikter från en person som själv är tvilling och reagerar som en sådan. Sedan du gjort ditt yrkesval bör du skaffa dig den bästa utbildning som står att få.

Du har en strålande humor, är taktfull, diplomatisk och skicklig, men du lider brist på uthållighet och tålamod. Du avskyr enformighet och tristess. Den rastlösa merkuriska naturen kräver ständig upphetsning och förändring, i annat fall blir du tröstlös och deprimerad. Du behöver lära dig att tygla ditt ständiga behov av förändring för dess egen skull.

EKONOMI: Om du bara på allvar går in för att lära dig ditt yrke och därmed avancerar inom det, bör du utan större svårigheter kunna komma upp i bra inkomster. Det är viktigare för dig än för de flesta andra att du redan när du först börjar få egna inkomster vänjer dig vid att sätta undan en del av dem, alltså att följa ett regelbundet sparprogram. För att kunna klara detta behöver du främst göra upp en budget och sedan verkligen följa den, något som tvillingar brukar ha mycket svårt med, glada impulsköpare som de är. Med det är just för att du så ofta faller för frestande köptillfällen som det är så viktigt att du har ordning på ekonomin. Allra bäst är att du överlåter på din äkta hälft att sköta ekonomin - då slipper du att jämt och samt göra våld på din natur.

KÄRLEK: I kärlekens lekar är du ofta mycket ombytlig och du betraktar det också mest just som en lek. Eftersom Venus härskar över ditt solhus som styr kärleken i ditt liv attraherar du många personer av det motsatta könet. Du har inte så lätt för att underordna dig det system av plikter och ansvar som det innebär att ha hem och familj, men du har stort behov av sällskap och avskyr att känna dig ensam. Innan du gifter dig kan det vara betydelsefullt att du lär känna din partner under lång tid så att du inte tröttnar efter något års äktenskap eller så, något som tyvärr ganska ofta händer tvillingar. Inte sällan händer det att tvillingar gift sig förhållandevis sent i livet, men just de äktenskapen brukar vara både mest stabila och mest lyckliga.

HÄLSA: Den handlingskraftige Skorpionen upptar spetsen av ditt sjätte solhus och skänker dig förmågan att snabbt tillfriskna och repa krafter efter en sjukdom. Men Mars, dess härskarplanet, har en stark tendens att dra till sig olyckshändelser. Eftersom Tvillingarna härskar över dina händer, armar, axlar och lungor har dessa kroppsdelar blivit extra känsliga och drar som magneter till sig sjukdomar och olyckshändelser. Av den anledningen gör du klokt i att dämpa din snabba iver, för mest förbrukar du ändå bara en massa nervös energi. Den här svagheten gör dig också till ett lätt offer för epidemier. Det är därför troligt att du är förkyld oftare än andra människor. De övriga problem du kan få med hälsan beror också ytterst snarare på undernäring än på övervikt. Även om du bör sikta på en så välbalanserad kost som möjligt, skadar det inte att du gör den extra proteinrik och alltså äter mycket kött, ost och ägg. Det är också viktigt att du får den sömn du behöver, så slarva inte med den saken.