Normalt kan du glädja dig åt en robust hälsa och en strålande vitalitet. Detta tillsammans med din själständiga natur och din läggning för det praktiska, gör dig till en handlingsmänniska och något av en ledargestalt. Du har gott om självförtroende och den energi som behövs för att du framgångsrikt ska orka genomföra vad du föresatt dig. Om något på allvar intresserar dig, orkar du oftast klara det, och speciellt framgångsrik i dina strävanden är du om du råkar vara född omkring den 9 april, då solen stod i särskilt gynnsam aspekt för dina ambitioner.

Mest lockas du av nya projekt och idéer, av det ännu oprövade. Just därför vänder du ofta ryggen åt trista rutinarbeten; du vill ha uppgifter som sporrar din fantasi. Och du vågar dig på dem inte bara för att glänsa utan därför att du känner med dig att ingen annan har gått före dig. Du kan inte anklagas för lättja och anser att du klara vad som helst bättre än någon annan, och du väljer hellre ära än pengar. Är du politiskt intresserad kan du nå långt.

En risk är dock att du splittrar din energi på att ägna dig åt för många saker samtidigt. Ha inte för många järn i elden på en och samma gång. Din medfödda entusiasm kan annars få dig att rusa på, kanske med risk för att du stöter dig med just den person vars hjälp du i ett senare skede kommer att behöva. Speciellt bekymmersamt kan detta bli i ditt fall eftersom du har svårare än de flesta andra för att erkänna ett begånget misstag. Vädurar ger ett sådant intryck av uppriktighet att det är förvånande att observera deras mod när dom hävdar att något är sant som dom vet är osant. Samma slags iver kan också få dig att ha för bråttom vid val av äktenskapspartner eller affärskompanjon, med bittra besvikelser och ekonomiska förluster som följd. Din förbluffande tro på dig själv kan bara jämställas med ditt naiva förtroende för andra.

Oavsett om du är man eller kvinna kommer du utan tvekan att kämpa mot vad du upplever som orättvisor och du skräder inte orden. Du repar dig alltid efter en motgång för ingen kan hålla dig nere för alltid.

EKONOMI: Egentligen har du ett välutvecklat ekonomiskt sinne och är inte den som låter ett förmånligt köp- eller säljtillfälle gå din näsa förbi. Men samtidigt är du många gånger litet för optimistisk beträffande din ekonomiska framtid. Märker du att du ofta överskattar framtida inkomster och snopet står där med räkningar som du inte kan betala när det blir så dags, är det bästa sättet för dig att lägga upp en sparplan för framtiden och hålla dig till den - den kan komma att utgöra skillnaden mellan framgång och nederlag när förhålladena förändras.

KÄRLEK: Även om många av dina vänner och bekanta säger sig ha en öppen och friare syn på allt som hör till kärlek och sex, är du själv mer idealistiskt lagd trots risken för att bli betraktad som litet gammaldags. Du hör inte till de som tar lätt på kärleken och vill gärna placera föremålet för dina ömma känslor på en pedestal. När du förälskar dig sker det ofta mycket snabbt och häftigt, men du bör försäkra dig om att dina känslor är besvarade innan du ger dem för lösa tyglar - besvikelsen kan annars bli djup och bitter och allvarligt försvåra dina möjligheter att "våga tro" på någon annan. Om du har många tänkbara äkenskapspartners att välja bland, gör du klokt i att fastna för någon född i Tvillingarnas eller Vattumannens stjärntecken. Eftersom solen är härskarplanet i ditt femte solhus, kräver du total öppenhet och ärlighet av din äktenskapspartner och blir ledsen om du märker att hon eller han hemlighåller något. Venus är härskarplanet i ditt sjunde solhus, så dina utsikter för ett lyckligt äktenskap är mycket goda. Akta dig bara för otrohet, ja inlåt dig inte på ens den oskyldigaste flirt - följderna blir i så fall förödande för ditt äktenskap. Undvik över huvudtaget förhastade beslut i kärlek och i frågor av verklig betydelse för ditt äktenskap.

HÄLSA: Eftersom du lever ett mycket aktivt liv förbrukar du mycket energi under en dag och bör därför se till att du äter mat som är rik på protein och aminosyror. Kött utgör det lättast tillgängliga födoämnet som innehåller dessa viktiga cellbyggande komponenter. Sömnen är också ett viktigt kapitel och säkert behöver du mer sömn än de flesta andra människor för att känna dig riktigt utvilad och på alerten. Slarvar du med sömnen märker du snart att du inte orkar hålla samma snabba arbetstempo som vanligt, och försöker du för en längre tid klara dig med för litet sömn kan detta bli ett direkt hot mot din hälsa.