VågenDu vill framför allt att det skall råda fred och harmoni mellan människor och du har också ett utpräglat sinne för rättvisa. Venus är härskarplanet över ditt tecken och det har gett dig en stor kärlek till konst och litteratur och det sköna här i livet. Tyvärr har det samtidigt fått dig att sky hårt arbete. Du är populär och charmig och väljer dig gärna ett yrke som medför ett minimum av kroppsarbete.

Kulturella aktiviteter och sällskapsliv är för dig livets mål och mening, och du känner en mer eller mindre uttalad avsky för allt som är fult och vulgärt och för fiendeskap människor emellan. Du är perfektionist i mångt och mycket och kräver framför allt harmoni. Du kan därför komma att bli mycket olycklig i en miljö där stridiga viljor kämpar mot varandra och där det ofta utväxlas häftiga skällsord.

Är du född någon av de första tio dagarna i tecknet kommer du troligen att gifta dig tidigt i livet. Sällskapstalanger och varm lojalitet gentemot dina vänner kommer högt upp på listan över egenskaper som du gillar hos dig själv och andra. De i Vågen som är födda under periodens andra hälft och är påverkade av Uranus humanistiska egenskaper kan komma att ägna sig åt vetenskapliga studier.

Störst värde sätter du på vilken ställning du har hos vänner och bekanta och i allt du företar dig känner du dig hela tiden beroende av deras gillande. Denna längtan efter uppskattning spelar en stor och viktig roll i alla människors liv. Ofta avstår vi från att begå tvivelaktiga handlingar därför att vi inte vill förlora våra vänners respekt. I det perpektivet tjänar alltså denna önskan att bli respekterad ett riktigt syfte. Men när det blir frågan om att överse med felaktigt uppträdande hos andra för att kunna få behålla dessa personers vänskap, då känner sig alla födda i Vågen försatta i ett rejält moraliskt trångmål. Låt emellertid aldrig ditt behov av populäritet förleda dig att godta handlingar och uppträdande från andra som du starkt ogillar, då begår du en svår orättvisa mot dig själv som du på ett eller annat sätt alltid får betala.

Tänk alltid på att du måste tala och handla så att du aldrig behöver skämmas inför dig själv, det är det viktigaste, sedan får andra tycka vad de vill.

EKONOMI: Bästa yrket för dig är ett i vilket du får kontakt med många månniskor och drar mesta möjliga nytta av din charm och medfödda smidighet. Dessutom bör du söka dig till ett yrke av skapande karaktär som ger dig möjlighet att ge utlopp för egna idéer. heminredare, reklamtecknare eller resebyråman är exempel på den typ av jobb som du har fina utsikter att trivas med. Undvik yrken som kräver hård fysisk anstängning från din sida eller som är alltför trist monotona. Eftersom Mars härskar över spetsen av ditt andra solhus, det som styr din ekonomi, har du goda möjligheter att utveckla den sorts målmedvetna energi och goda omdömesförmåga i valsituationer som för dig fram till de välbetalda jobben - detta dock bara om du lyckas besegra den lättja som alltid följer alla som är födda i Vågen och som många har problem med hela livet. Vad gäller skötseln av ekonomin är det bäst ifall du följer en noggrann budget och en sparplan - försök om möjligt att behärska alla impulser att köpa på avbetalning; det är alltid dyrare än att först spara och sedan köpa kontant. Lyder du inte de här enkla men viktiga råden kommer du förmodligen alltid att ha problem med ekonomin.

KÄRLEK: Eftersom du förväntar dig så mycket av den du gifter dig med kan du få stora svårigheter att alls hitta en kandidat som kommer i närheten av det drömda idealet. Men ju större vänkrets du odlar desto lättare får du förstås att hitta någon. Och du blir tvungen att delta flitigt i sällskapslivet och träffa många innan du, med en gnutta tur, kan hitta någon som passar dig. Venus ger dig den nödvändiga drivkraften under denna ständiga sökan efter skönhet, men planeten drar också upp mycket bestämda gränser, så inbilla dig inte att du har hur stor handlingsfrihet som helst eller att du kan leka med andras känslor.

HÄLSA: Din härskarplanet utövar kontroll över njurarna och blodådrorna i din kropp. Eftersom dessa av solens påverkan blivit extra känsliga är de lättare utsatta för sjukdomar och olyckshändelser än andra kroppsorgan, såvida du inte vidtar motåtgärder och skyddar dig. Njurarna kan du få krångel med ifall det inte ingår tillräckliga mängder av A- och E-vitaminer i din kost. Ät mer grönsaker och byt ut efterrätten mot färsk frukt. Bröd kan också vara ett försummat kapitel i din kost; i ditt fall bör du äta mer grova fullkornsbröd och styra bort från allt vad vetebröd och sötlimpor heter. För övrigt gör du klokt i att redan i unga år lägga grunden till ett hälsoprogram som innefattar regelbunden motion i friska luften. Du behöver inte springa, det räcker fint med raska lagom långa promenader. Var försiktig med sprit och tobak. Röker du och hör till dem som vet med dig att cigarettkonsumtionen blivit för hög bör du allvarligt överväga att sluta helt.